Skip links

Kære kunde,

Fra den 25. maj 2018 vil hele Europa have en ny fælles lov om behandling af persondata og formålet er at styrke beskyttelsen af enkeltpersoners personlige oplysninger. Datatilsynet har en hjemmeside hvor man kan nærlæse alle retningslinier. Men her er en let forklaring på de to kategorier.

ALMINDELIGE OPLYSNINGER
Navn, adresse, telefonnummer, personnummer, uddannelse, beskæftigelse, bolig, bil, løn, skat, sygefravær, væsentlige sociale problemer, ID, Familieforhold og andre personlige forhold som ikke er følsomme. Og nogle af disse oplysninger kan være relevante for mit arbejde.

PERSONFØLSOMME OPLYSNINGER
Race, etnisk oprindelse, politisk eller filosofisk overbevisning eller fagforeningsmæssigt tilhørsforhold, helbredsoplysninger,(og det kan være vigtigt i journalen), seksuelle forhold eller orientering.

Dit personnummer er ikke vigtigt for mig og bliver ikke afkrævet, medmindre du er tilkendt udvidet helbredstillæg. Så er den nødvendig i den direkte kontakt med kommunen.

FORMÅLET MED EN JOURNAL
Du har som kunde givet mig nogle oplysninger og dem opbevarer jeg på et journalkort. Og oplysningerne bruger jeg, da jeg har journalpligt, altså skriver journal hver gang du har været hos mig. Det gør at jeg, når jeg ser din journal, kan huske hvem du er og hvad jeg har lavet sidste gang.

DINE RETTIGHEDER

  • Du har ret til at anmode om indsigt, altså se hvad der er skrevet af oplysninger i din journal og stamkort
  • Du har ret til at få slettet personoplysninger
  • Du har ret til at få korrigeret urigtige oplysninger
  • Du har ret til at give samtykke og trække det tilbage
  • Du har ret til at modsætte dig direkte markedsføring

SAMTYKKE
Et samtykke er en skriftlig tilkendegivelse af at jeg må opbevare din journal, når du er blevet oplyst om hvad jeg skriver, hvordan jeg opbevarer din journal og behandling af oplysninger. Og samtykket foretages skriftligt og ligger i din journal.

ANSVAR
Det er mig, Charlotte Rasmussen, ejer af Kregme Fodplejeklinik, der er ansvarlig for behandling, journalføring og opbevaring af data. Og ansvaret handler om at sikre journal bag lås og forsvarlig behandling så den ikke uretmæssigt kommer i forkerte hænder. Det er min pligt, at behandle og ajourføre korrekt og beskytte dine oplysninger